Welkom op de website van gospelband Laud!

Wordt vervuld met de Geest, en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof hem in uw hart. Efeze 5, 18-19

image

Laud!

Laud is een Engels woord en betekent: loven, prijzen, roemen, zich lovend uitlaten en vereren. Dat is wat wij willen: God loven en prijzen. Het uitroepteken achter Laud! benadrukt dat nog eens extra. De naam Laud! hebben wij gekozen, omdat wij willen getuigen van de liefde van God voor de mensen. Met het zingen en muziek maken willen wij God de lof toebrengen die Hij verdient.

We spelen voornamelijk Opwekkingsliederen, maar ook liederen uit de bundel Op Toonhoogte, psalmen & gezangen, Sela en Elly en Rikkert zitten in ons repertoire.